Nummerlappar

Nummerlappar delas ut på tävlingsdagen i tävlingssekretariatet. Se tider i PM. Försök vara ute i god tid så slipper du stressa innan loppet.

Nummerlappen har ett integrerat tidtagningschip varför nummerlapp således måste medföras genom hela loppet. Nummerlappen behöver inte återlämnas efter loppet.