Servicekontroller

 

Vätska och service

Placering av vätskekontroller, skräpzoner och service synliggörs i samband med att bansträckningen presenteras.

Du som tvingas bryta loppet måste uppsöka närmaste kontroll. Vid kontroller finns funktionärer som har kontakt med sjukvårdare och tävlingssekretariat. Kontrollfunktionärerna rapporterar brytningen. Sjukvårdspersonal och funktionärer äger rätt att ta löpare av spåret, om starka skäl för skada bedöms föreligga.

 

Sportdrycken levereras av Umara. Klicka här för att se vad sportdrycken innehåller.