Vid snöbrist

Sedan nystarten år 2001 har Wadköpingsloppet varje år kunnat genomföras förutom år 2021 då det ställdes in p.g.a. Corona-pandemin. År 2002, 2005, 2009 och 2017 tack vare ett väl utbyggt snökanonsystem i Ånnaboda och 2008, 2012, 2016 och 2020 genom flytt till Gillersklack, Grängesberg, Kalhyttan respektive Långberget.

Vid snöbrist på den ordinarie bansträckningen kommer alternativ bansträckning i Kilsbergen utnyttjas i första hand, och i andra hand flytt till reservort.

Kan Wadköpingsloppet omöjligt genomföras ordinarie datum gäller i första hand reservdatum. Vid helt inställd tävling återbetalas halva anmälningsavgiften efter anmodan till skidor@karlslundsif.org i enlighet med Svenska Skidförbundets rekommendationer.