Vid snöbrist

 

Sedan nystarten år 2001 har Wadköpingsloppet varje år kunnat genomföras. År 2002, 2005, 2009 och 2017 tack vare ett väl utbyggt snökanonsystem i Ånnaboda och 2008, 2012 och 2016 genom flytt till Gillersklack, Grängesberg respektive Kalhyttan.

Vid snöbrist på den ordinarie bansträckningen kommer alternativ bansträckning i Kilsbergen utnyttjas i första hand, och i andra hand flytt till reservort.

Kan Wadköpingsloppet omöjligt genomföras ordinarie datum gäller i första hand reservdatum. Vid helt inställd tävling återbetalas halva anmälningsavgiften efter anmodan till skidor@karlslundsif.org i enlighet med Svenska Skidförbundets rekommendationer.