Bansträckning

Wadköpingsloppet 2021

Vi hoppas  kunna genomföra loppet längs de sk Långspåren med start och mål vid Ånnaboda.

 

————————————-

Bana Långberget

En förhållande vis flack och snabb bana. I huvudsak den sk ”Toini-banan”, med vissa justeringar, 4 varv.

se även  https://langberget.se/skidakning/i-langdsparen/sparkarta/

 

 

 

————————————————————————————————————————————-
UPPDATERING 190130 – BANA

Nedan finns  nu slutgiltiga kartor samt tillhörande banbeskrivning (klicka på bilderna för förstoring). PDF-format återfinns längre ner på sidan.


 

 

 

 

 

 

 

PDF format för nedladdning/utskrift;

Info till publik och allmänhet gällande banan;

Inga spår kommer vara är avstängda utan vi samsas som vanligt i Kilsbergen! Givetvis kommer det vara folk i rörelse
och såklart trängre än vanligt på parkeringen i Ånnaboda. Vi uppskattar dock visad hänsyn för loppet, framförallt genom att använda samma
åkriktning (se pilar på karta). Stora delar av spårsystemet påverkas inte av tävlingen,  t.ex. om start sker från plats längre norrut, exempelvis Blankhult eller Stakadammen.

Välkomna att heja fram åkarna i spåret!

 

 

UPPDATERING 2019-01-24

Efter ett välkommet snöfall i inledningen av veckan har nu Storstenshöjden kunna preparera Kilsbergsspåret med pistmaskin. Prognosen fram till loppet ser lovande ut med minusgrader och eventuellt ytterligare nederbörd.

Vi kan efter provåkning samt med ovan i åtanke presentera vår tänkta bansträckning, se karta nedan.
Notera; I Lisselängen har Kilsbergsspåret till iår fått en ny sträckning, vilket innebär en avsevärt mer lättåkt kurva när man viker upp mot Rysstorget.

För er som bor i närheten – Ut och åk i ett fantastiskt vinterlandskap redan denna helg!

Höjdprofil samt karta för start- och målvarv återkommer vi med.

Preliminär bana – Wadköpingsloppet 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDATERING 2019-01-19

Det råder full vinter i Ånnaboda, Snötäcket (10-20cm) är dock något tunt för att pistmaskin skall kunna tas ut på Kilsbergsspåret/Vintergatan.
Dessa är i dagsläget preparerade med skoter.

Konstsnöspåret är öppet i sin fulla längd och är  i mycket gott skick. I dagsläget är detta spår stommen för 2019 års bana, men ytterligare
10-15 cm snö skulle ge helt andra möjligheter för bansträckningen.

Vi uppdaterat med information hur ovan utvecklar sig kommande veckor.

 


Baninfo
Loppet genomförs med start och mål på Örebro skidstadion i Ånnaboda. Beroende på aktuell snötillgång och andra väderförutsättningar finns flera alternativa sträckningar. Nedan presenteras Kilsbergsslinga, anpassningar kan komma att göras och informeras löpande innan tävlingen.

Kilsbergsslinga (40 km)
Banan inleds med en startslinga på konstsnöspåret. Därefter passeras skidstadion och via vägövergångar kommer åkarna ut på Kilsbergsspåret.

När åkarna når St. Gårdsjökorset körs 2 st varv på en slinga med passeringarna St Gårdsjökorset-Kviddtjärnkorset-Lisselängen-Blankebron -Rysstorget – St Gårdsjökorset). Efter att andra varvet har avslutats går åkarna samma väg tillbaka som användes ut från Ånnaboda. En kortare målslinga på stadion väntar innan åkarna kan korsa mållinjen.

Länkar:

Banalternativ Wadköpingsloppet