Bansträckning

Wadköpingsloppet 2022

Uppdatering kring tänkt bansträckning kommer presenteras här.