Årets lopp

 

Wadköpingsloppet 2021

Vi avvaktar utvecklingen av Covid-19 och förutsättningarna för ett Corona-säkrat genomförande