Servicekontroller

 

Observera att  servicekontrollerna styrs av aktuell bansträckning. Placering av dessa kan därmed  komma att korrigeras.  Nedanstående placeringar avser banalternativ med Kilsbergens varvslinga.

 

Utefter banan finns fem stycken kontroller där det serveras sportdryck samt vatten. Sportdryck kommer från +WATT Sports Nutrition. Du kan läsa mer om leverantören via deras hemsida här.

       Kontrollerna är;Logo NUTRITION_VIOLA
       1. Torsaboda
       2/3/4. Gårsdsjötorp (Löpex Sport- kontrollen)
       5. Torsaboda

 

 

 

Kontrollen i Gårdsjötorp bemannas av Löpex Sport och här kommer åkarna erhålla lite extra energi på vägen.

Du som tvingas bryta loppet måste uppsöka närmaste kontroll. Vid kontroller finns funktionärer som har kontakt med sjukvårdare och tävlingssekretariat. Kontrollfunktionärerna rapporterar brytningen.
Sjukvårdspersonal och funktionärer äger rätt att ta löpare av spåret, om starka skäl för skada bedöms föreligga.